Skip to content

Điểm đến trong nước: Phan Thiết

2 Ngày 1 Đêm
Xe du lịch
1,590,000đ / 1,390,000đ
2 Ngày 1 Đêm
Xe du lịch
1,350,000đ / 1,099,000đ
3 Ngày 2 Đêm
Xe du lịch
1,890,000đ / 1,690,000đ
2 Ngày 1 Đêm
Xe du lịch
1,150,000đ / 990,000đ
Tour Phan Thiết – Đà Lạt dành cho khách đoàn
4 Ngày 3 Đêm
Xe du lịch
2,250,000đ / 1,990,000đ
3 Ngày 2 Đêm
Xe du lịch
1,850,000đ / 1,550,000đ
2 Ngày 1 Đêm
Xe du lịch
1,950,000đ / 1,599,000đ
2 Ngày 1 Đêm
Xe du lịch
26/11
1,720,000đ / 1,449,000đ
3 Ngày 2 Đêm
Xe du lịch
01/01
2,090,000đ / 1,890,000đ
2 Ngày 1 Đêm
Xe du lịch
01/01
1,550,000đ / 1,190,000đ
Tour du lịch Phan Thiết 2 ngày 1 đêm
2 Ngày 1 Đêm
Xe du lịch
01/01
1,390,000đ / 1,190,000đ