Tìm khách sạn

Bắt đầu tìm khách sạn bằng cách điền thông tin điểm đến, địa danh hoặc tên khách sạn và số đêm nghỉ.

Chọn khách sạn

Trên trang kết quả tìm kiếm, bạn chọn khách sạn mong muốn. Nhấn Xem phòng để xem thông tin chi tiết phòng nghỉ.

Đặt khách sạn

Trên trang thông tin khách sạn, chọn hạng phòng và số lượng phòng bạn muốn đặt.

Điền thông tin liên lạc
và thông tin khách lưu trú

Điền thông tin liên hệ và thông tin khách lưu trú.
Hãy chắc chắn rằng tất cả thông tin đều chính xác, sau đó tiến hành thanh toán.

Thực hiện thanh toán

Chọn phương thức thanh toán mong muốn.
Chú ý không thanh toán vượt quá thời gian quy định.

Nhận phiếu thanh toán

Chúng tôi sẽ gửi phiếu thanh toán vào email của bạn trong vòng 60 phút sau khi nhận được số tiền thanh toán.